Sbor BJB v Českých Budejovicích
 

 

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud se přihlašujete na naše akce, případně máte zájem, abychom vám zasílali informace o pořádaných akcích, svěřujete nám své osobní údaje. za jejichž ochranu a zabezpečení odpovídáme. Zde uvádíme, jak v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) s osobními údaji pracujeme, a jaká práva máte.

Správce osobních údajů

Jsme Sbor bratrské jednoty baptistů v Českých Budějovicích, se sídlem U Hvízdala 9a, 370 11 České Budějovice, IČO 26520834, církev registrovaná Ministerstvem kultury podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat pomocí e-mailu 9ae9f8f5e8daf8f0f8f9f8b4f9e0.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu 9ae9f8f5e8daf8f0f8f9f8b4f9e0.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné třetí straně.

Zpět